Kontoradresse

Bergen Båtskole
Sjødalsveien 24,
5305 Florvåg
post<at>auctor.no (sett inn @ i stedet for <at> for å sende e-post!

Thorvald Haarberg
+47 90042220
thorhaar<at>online.no

Skoleadresse (skoleskip) MS UTGAR

Thormøllensgt.

Kai foran «Vil Vite» Senteret

Solheimsviken, Bergen

Påmelding til kurs er bindende.

Avmelding av kurs, kun slik det fremgår av de til enhver tid gjeldene prislister, hvis ikke annet eksplisitt/skriftlig er avtalt.

Det tas forbehold om endring av priser uten varsel.