Fritidskipper – D5L og Fiskeskipper

Fullført kurs med godkjent praksis gir rett til å føre fritidsbåter opp til 24 meter skroglengde i stor kystfart.

Sertifikat utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Kurset er på 120 undervisnings timer (a 45 min) og omfatter:

– Navigasjon 36 timer, Skriftlig eksamen 4 timer

– Navigasjonshjelpemidler 10 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Sjøveisregler og brovakthold 14 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Skipslære 15 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Sikkerhet * 20 timer, Skriftlig eksamen 3 timer

– Teknologi og Motorlære 8 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Navigasjonsmidler (praktisk – om bord i fartøy) 8 timer.

– Håndtering av fartøy (praktisk – om bord i fartøy) 8 timer.

* (Anbefales supplert med Worls Sailing sikkerhetskurs, gjennomført hos oss, se egen presentasjon som også innehar hele pensumet for D5L)

Undervisningen gjennomføres både som ordinært kveldskurs, og weekendkurs som intensivkurs over 2 til 3 uker. Vi kan også på forespørsel levere kombinasjon av dag, kveld og helg, dersom tilstrekkelig antall deltakere.

Undervisning foregår om bord i MS UTGAR, som har fast kaiplass i Bergen v/ Høyteknologisenteret / VilVite senteret på Marineholmen.

Alle deltakere får tilgang til støtteundervisning over internett, tilgang får du så snart du har betalt deltakeravgift.

Fritidsbåtskipper World Wide – D5LA

World Wide kurset er tilleggskurs til D5L og gir rett til å føre norsk registret fritidsbåt opp til 24 meter skrog lengde – World Wide. Sertifikatet utstedes av sjøfartsdirektoratet.

Kurset er på 45 undervisnings timer (a 45 min) og omfatter:

– Navigasjon, inkl. middelbreddeseilas, storsirkelseilas og astronomisk navigasjon, 26 timer

– Navigasjonsinstrumenter, inkl. kronometer og sekstant, 6 timer

– Meteorologi og Oseanografi, inkl. havstrømmer og fremherskende vinder, 8 timer

– Publikasjoner, regelverk og forsikring, 5 timer.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen på 4 skoletimer.

Undervisningen gjennomføres både som ordinært kveldskurs eller som kombinasjon av kveld og weekend kurs om bord i MS Utgar.

Kystskipper – D5

Kystskipperkurs gjennomføres som støtte/tilleggs undervisning til D5L kurs og som selvstudier.

Støtteundervisningen er lagt opp som gruppearbeid med 45 timer i tillegg til D5L/D5LA.

Undervisningen foregår om bord i MS Utgar.

Kurset gjennomføres kun på forespørsel når tilstrekkelig antall deltakere.

 

OBS! Fra 01.01.2016 har nytt pensum for D5L / D5LA trådt i kraft.

Bergen Båtskole – som en av 3 godkjente skoler – har deltatt i Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe for utvikling av det nye pensumet.

Bergen båtskole har tatt læreplanene i bruk fra jan. 2016.