Fritidskipper – D5L

Fullført kurs med godkjent praksis gir rett til å føre fritidsbåter opp til 24 meter skroglengde i stor kystfart.

Sertifikat utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Kurset er på 120 undervisnings timer (a 45 min) og omfatter:

– Navigasjon 36 timer, Skriftlig eksamen 4 timer

– Navigasjonshjelpemidler 10 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Sjøveisregler og brovakthold 14 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Skipslære 15 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Sikkerhet * 20 timer, Skriftlig eksamen 3 timer

– Teknologi og Motorlære 8 timer, Skriftlig eksamen 2 timer

– Navigasjonsmidler (praktisk – om bord i fartøy) 8 timer.

– Håndtering av fartøy (praktisk – om bord i fartøy) 8 timer.

* (Anbefales erstattet med Worls Sailing sikkerhetskurs, se egen presentasjon som også innehar hele pensumet for D5L)

Undervisningen gjennomføres både som ordinært kveldskurs, kombinasjon av kveld og weekendkurs og som intensivkurs over 2 til 3 uker.

Undervisning foregår om bord i MS UTGAR, som har fast kaiplass i Bergen v/ Høyteknologisenteret / VilVite senteret på Marineholmen.

Alle deltakere får tilgang til støtteundervisning over internett, tilgang får du så snart du har betalt deltakeravgift.

Fritidsbåtskipper World Wide – D5LA

World Wide kurset er tilleggskurs til D5L og gir rett til å føre norsk registret fritidsbåt opp til 24 meter skrog lengde – World Wide. Sertifikatet utstedes av sjøfartsdirektoratet.

Kurset er på 45 undervisnings timer (a 45 min) og omfatter:

– Navigasjon, inkl. middelbreddeseilas, storsirkelseilas og astronomisk navigasjon, 26 timer

– Navigasjonsinstrumenter, inkl. kronometer og sekstant, 6 timer

– Meteorologi og Oseanografi, inkl. havstrømmer og fremherskende vinder, 8 timer

– Publikasjoner, regelverk og forsikring, 5 timer.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen på 4 skoletimer.

Undervisningen gjennomføres både som ordinært kveldskurs eller som kombinasjon av kveld og weekend kurs om bord i MS Utgar.

Kystskipper – D5

Kystskipperkurs gjennomføres som støtte/tilleggs undervisning til D5L kurs og som selvstudier.

Støtteundervisningen er lagt opp som gruppearbeid med 45 timer i tillegg til D5L/D5LA.

Undervisningen foregår om bord i MS Utgar.

 

OBS! Fra 01.01.2016 har nytt pensum for D5L / D5LA trådt i kraft.

Bergen Båtskole – som en av 3 godkjente skoler – har deltatt i Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe for utvikling av det nye pensumet.

Bergen båtskole har tatt læreplanene i bruk fra jan. 2016.