«World Sailing» sikkerhetskurs for havseilas & Sikkerhetskurs for båtfolk flest – mai 2021! – i Bergen.

Komplett kurs; Lørdag i  mai kl. 10.00 til ca. 17.00 og søndag imai kl. 09.00 til ca. 18.00 mai 2021,

Pris komplett kurs; NOK 3.950,- Ved påmelding innen 10. februar. – Pris deretter: NOK 4.400,-

Teori kurs: Søndag i mai kl. 09.00 til ca. 18.00 – 2021 – (forutsetter gyldig sikkerhetskurs STCW / OLF)

Pris teorikurs; NOK 1.950,- Ved påmelding innen 10. februar. – pris deretter: NOK 2.100,-

Oppfriskningskurs: fredag i mai kl.11.00 til ca. 18.00 – 2021

Pris oppfriskingskurs; NOK 2.650,- Ved påmelding innen 10. februar. – pris deretter: NOK 2.900,-

Det tas forbehold om minimum 10 deltakere pr kurs.